Bienvenue à Minorque

Menorca està a la llista de possibles destinacions turístiques dels francesos en els darrers anys tot i que sembla que aquest 2021 ha estat una de les seves "top" destinacions. Donarem algunes dades per entendre que aquest 2021, Menorca ha dit "Bienvenue à Minorque" en moltes ocasions.

Començarem analitzant l'entrada de turistes provinents de França (taula 1). El mercat francès fa anys que està augmentant a l'illa. En el 2016 i 2017 es trobava com a quart mercat emissor de turistes; el 2018 i 2019 en el tercer; el 2020 es va convertir en el principal mercat emissor estranger; i, el 2021 ja està posicionat també com a primer mercat internacional, només per darrere del nacional.

El turisme rural està cridant l'atenció dels turistes francesos. El 2016 els allotjaments de turisme rural de Menorca van acollir 3.306 franceses; el 2019 van ser prop de 8.000; però aquest 2021, de gener a agost, ja han superat els 20.000 hostes provinents de França (taula 1). Tot i això, la major part dels turistes s'allotgen en hotels (43.482 persones de gener a setembre de 2021) (taula 1).

Els turistes francesos arriben a Menorca amb avió, de gener a setembre ho han fet un total de 82.418 persones, la xifra més alta des de 2016 (taula 1). També poden arribar a l'illa a través del vaixell que uneix la ciutat de Toulon amb Menorca i Mallorca. En el 2021 ofereix una freqüència setmanal des de l'abril fins a l'octubre. El vaixell que realitza aquesta travessia té una capacitat de 2.100 passatgers i 650 vehicles. Amb Mallorca la freqüència augmenta a 4 setmanals i és probable que turistes que arriben a Mallorca, agafin vaixells de connexió entre les dues illes.

Un altre indici de què l'illa és cada any més conscient de l'arribada de turistes francesos és el nombre de guies habilitats en francès. El 2016 havia 24 guies; el 2019, 53; i el 2020, 60 (taula 1).

Taula 1. Dades turístiques de França (2016-2021)

 201620172018201920202021
Turistes de França (1)64.66472.38179.10692.81125.61768.602 (8)
Turistes de França en hotels (2)42.26944.42334.79840.028 43.482 (8)
Turistes de França en apartaments (3)9.7966.99514.22723.708 18.176 (9)
Turistes de França en turisme rural (4)3.3064.3096.1047.984 20.005 (9)
Arribada passatgers avió des de França (5)51.45763.97154.67660.64621.95982.418 (8)
Guies habilitats en francès (6)2432455360 


L'entorn digital també ens mostra aquesta tendència a l'alça de l'interès dels francesos per l'illa. Google Trends ens mostra com aquest agost s'ha arribat al nombre més gran de cerques de "Minorque" (Menorca en francès) en la categoria de viatges dels darrers cinc anys (gràfica 1).

Gràfica 1. Cerques de "Minorque" en categoria de viatges (2016-2021). Font: Google Trends

 

(1) Font de dades: Institut d'Estadística de les Illes Baleares a partir de FRONTUR

(2) Font de dades: Institut d'Estadística de les Illes Baleares a partir d'Enquesta d’ocupació hotelera

(3) Font de dades: Institut d'Estadística de les Illes Baleares a partir d'Enquesta d'ocupació en apartaments turístics

(4) Font de dades: Institut d'Estadística de les Illes Baleares a partir d'Enquesta d’ocupació en allotjaments de turisme rural

(5) Font de dades: Institut d'Estadística de les Illes Baleares a partir d'AENA

(6) Font de dades: Consell Inuslar de Menorca

(8) Dades de gener a setembre de 2021

(9) Dades de gener a agost de 2021

 

Article de Marta Pérez López, consultora en turisme i medi ambient. Contacte: tur.obsam@cime.es