El 2022 en 10 indicadors clau

El 2022 ha estat un any on 9 dels 10 indicadors clau presenten una variació interanual (comparat amb l'any anterior) positiva.


L'únic indicador que presenta una variació negativa és l'estada turística, que en el conjunt del 2022, ha estat un 8,2 % menor que en 2021. I és que aquest indicador va ser un dels pocs que van augmentar durant la pandèmia provocada per la COVID-19, amb estades més llargues per part dels visitants durant els anys 2020 i 2021. Tot i això, el 2022 està un 11 % per sobre que la del 2019.


Pel que fa als indicadors que més han crescut el 2022 comparant-los amb l'any anterior trobem l'arribada de passatgers a l'aeroport de Menorca, amb un increment del 69 %. I és que en el 2022 quasi s'arriben als 2 milions d'arribades de passatgers, una dada de record en el registre i un 12 % superior que en 2019, la darrera temporada turística "normal" abans de l'arribada del coronavirus. En consonància amb aquesta dada, l'arribada de turistes a Menorca el 2022 també ha experimentat un creixement molt destacable, del 62 %, en relació amb el 2021. I és que el 2022 han visitat l'illa més d'1,6 milions de persones, una altra dada de rècord i un 13 % superior que la del 2019. Les pernoctacions, el nombre de nits que han passat els turistes, han augmentat el 2022 comparat amb 2021 (un 45 %), però, a causa d'un increment en l'arribada de turistes, ja que l'estada s'ha reduït.


L'ocupació de l'oferta turística també ha experimentat un increment el 2022, especialment en els hotels i els apartaments.
El grau d'ocupació als hotels ha crescut pel conjunt del 2022 un 37 %, però, a l'inici i al final de la temporada turística alta, l'ocupació s'ha arribat a duplicar i excepte el mes de març, a la resta de mesos del 2022 el grau d'ocupació ha estat superior que en 2019.
En els apartaments l'increment interanual és del 30 %, amb uns augments força intensos en els mesos de maig, juny i octubre de 2022 comparat amb el 2021. I és que l'ocupació als apartaments va costar arrencar en el 2021, tot i que a final de la temporada alta de 2021, els valors van començar a igualar-se amb els de l'any 2019. El 2022 destaca, però, en relació amb el 2019 per una major ocupació el mes de maig i d'octubre i menor en el mes de juliol.
El turisme rural també ha experimentat un any molt bo quant a l'ocupació de les seves places i tots els mesos de 2022 tenen valors superiors que els de 2021 i, també, de 2019. En aquests allotjaments, la major intensitat de creixement s'observa en els primers mesos de 2022.


Les afiliacions a la Seguretat Social en el sector turístic és una altra dada amb valors interanuals positius (+12 %), sent major el creixement entre les dones (un 33 % més) que entre els homes (un 24 % més). Tots els trimestres i, tant per dones com homes, el nombre d'afiliats en el 2022 ha estat superior que en el 2021 i, també, que en el 2019.

La variació interanual de la despesa turística diària també s'ha vist incrementada el 2022, un 23 % més, amb augments més notables en els mesos de febrer (+63 %), maig (+64 %) i juny (+85 %).


L'arribada de passatgers per via marítima el 2022 ha estat un 15 % superior que la del 2021, tot i que en els mesos de juliol i agost els visitants han disminuït.


I per acabar aquest resum del 2022 en 10 indicadors, el nombre d'empreses dins el sector turístic ha augmentat un 9 % comparat amb l'any anterior i, en tots els mesos del 2022 s'observen increments.