EL DIFÍCIL EQUILIBRI DE LA SOSTENIBILITAT

Fa més de tres dècades que l'Informe Brutland va definir que era la sostenibilitat, res més senzill i, al mateix temps més complicat, que cercar l'equilibri entre la prosperitat econòmica, la preservació de l'entorn i el benestar de les persones.


En els territoris altament dependents del turisme, la sostenibilitat no és una opció, sinó una necessitat per la mateixa supervivència dels mateixos i, encara més, si són illes com és el cas de Menorca. I és una necessitat perquè l'alta dependència econòmica per la qual es va apostar mig segle enrere, fa que tinguem tots els ous en la mateixa panera. Així, si apostem per un turisme intensiu i massiu és més que probable, per no dir segur, que el benestar de les persones i de l'entorn natural es vegi greument alterat per a pitjor. Tampoc es pot pretendre viure en un paradís natural i que l'illa sigui només pels afortunats que han nascut o viuen aquí, esperant que els doblers caiguin del cel. I és que ser SOSTENIBLES és molt complicat.


Les anàlisis en sostenibilitat turística portant any modelitzant, ensenyant, debatent, etc. sobre els efectes reals del desequilibri d'aquest equilibri tan cercat. I la COVID-19, ens ha permès poder analitzar-ho en temps real.


L'any 2020 apareix la COVID-19 i tota Europa es confina internament. A Espanya, es permeten només viatges dins el territori espanyol durant tot aquest any. Tot i que Menorca tenia un avantatge respecte de les altres illes de les Balears, que era un turisme nacional que ja liderava el llistat de mercats emissors de l'illa, l'arribada de turistes va baixar a una tercera part del volum de turistes de l'any anterior (mínim històric). Les afiliacions a la Seguretat Social en el sector turístic van caure un 24 %, la despesa turística total va ser un 75 % que en 2019 (mínim històric), els ingressos per habitació disponible van ser de la meitat del que van ser en l'any anterior (mínim històric). El nombre de turistes per cada 100 habitant, que el 2019 superava els 1.500, en el 2020 no va arribar als 500 (mínim històric) i el consum d'electricitat en temporada alta durant el 2020 va ser un 27 % inferior al del 2019 (mínim històric) i el de combustibles fòssils, un 55 % inferior (mínim històric). Els usuaris a les platges el 2020 van ser un 30 % menys que el 2019 (mínim històric) i les emissions de CO2 estimades per l'arribada de passatgers van ser una cinquena part de les de 2019 (mínim històric).

El 2021 va ser un any d'impàs entre el "confinament turístic" del 2020 i l'"explosió turística" que hem experimentat el 2021. Per comparar les dades esmentades en el paràgraf anterior, van arribar el doble de turistes que el 2020 i un 30 % inferior que la de 2019; la despesa turística va augmentar un 150 % respecte de 2020 i va ser un 36 % inferior que la de 2019; les afiliacions a la Seguretat Social van ser un 14 % superiors que les de 2020 i un 13 % menors que les de 2019; els ingressos per habitació disponible van augmentar un 67 % en comparació amb 2020 i van ser un 2 % inferiors als de 2019; el consum d'electricitat en temporada alta va ser un 20 % superior respecte de 2020 i un 12 % inferior que en 2019; el consum de combustibles fòssils en temporada alta va ser un 115 % superior que en 2020 i un 4 % inferior que en 2019; el nombre de turistes per cada 100 habitant va pujar es va duplicar però era un 32 % que en 2019; els usuaris a les platges van ser més que els de 2019 i les emissions de CO2 estimades per l'arribada de passatgers el doble que el 2020 i la meitat de les de 2019.


El 2022 el turisme torna a ser lliure i les dades s'enlairen. Arriben un 247 % més de turistes que el 2020 i un 13 % més que el 2019 (màxim històric); la despesa turística augmenta un 367 % respecte de 2020 i un 19 % superior que la de 2019 (màxim històric); les afiliacions a la Seguretat Social són un 45 % superiors que les de 2020 i un 10 % superior que les de 2019 (màxim històric); els ingressos per habitació disponible augmenten notablement en els mesos de temporada alta (màxim històric); el consum d'electricitat en temporada alta és un 39 % superior respecte de 2020 i un 2 % més que en 2019 (màxim històric); el consum de combustibles fòssils en temporada alta és un 140 % superior que en 2020 i un 7 % superior que en 2019 (màxim històric); el nombre de turistes per cada 100 habitants experimenta el màxim històric; els usuaris a les platges van ser superior que els de 2019 i les emissions de CO2 estimades per l'arribada de passatgers gairebé el doble que el 2020 i molt semblant a les 2019.


Hi ha més dades en el Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca que ens ajudarien a ampliar aquesta anàlisi, però amb aquesta primera mostra de dades creiem que ja podem començar a reflexionar sobre quin d'aquests tres anys ha estat el més SOSTENIBLE?