Les places turístiques a Menorca segueixen a l'alça

Les places turístiques a Menorca porten augmentant des de 2014. En aquell moment l'illa comptava amb 68.629 places, i el 2020 supera les 81.000, és a dir, s'han sumat més de 12.000 places, el que significa un augment del 18 %.


D'aquestes 12.000 places, dues terceres parts corresponen a habitatges turístics de vacances. El 2014 l'illa comptava amb 19.560 places i el 2020 gairebé arriben a les 28.000 places.


L'allotjament turístic també ha augmentat en aquests anys, però de forma més sostinguda. En valors absoluts, els hotels són els que han sumat més places, prop de 3.000. Però en ritme de creixement, el turisme rural és el que ha augmentat més, un 92 %. En realitat, el creixement del turisme rural ve motivat pels agroturismes, que han passat de 285 places el 2014, a més de 700 en el 2020. Els hotels rurals, en canvi, han crescut un 14 %, principalment per l'exigència de declaració d'interès general i d'avaluació d'impacte ambiental per la creació de nous hotels rurals que estableix la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears, tràmits que no han de seguir els agroturismes.

Font: Departament d'Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca. Elaboració pròpia.

 


Com creixen les places turístiques en la resta de les illes de les Balears?


En aquest cas disposem de les dades de 2018 i 2019. A totes les illes les places han augmentat el 2019 respecte del 2018, tot i que destaca Formentera amb un augment del 9,8 %, seguit de Menorca amb un 3,2 %.


A totes les illes on s'han incrementat més les places són en els habitatges turístics, destacant les dues illes de les Pitiüses, quan han sumat un 20 % de places en només un any. Tanmateix, Menorca és la segona illa amb més places, després de Mallorca.


Pel que fa a l'allotjament turístic Eivissa perd el 2019 un 1,6 % de les places, Menorca i Mallorca queden pràcticament igual i només Formentera experimenta un 2 % les places.

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Elaboració pròpia.

Article de Marta Pérez López, consultora en turisme i medi ambient. Contacte: tur.obsam@cime.es