(2)

Demanda turística

(2.1)

Arribada i perfil turistes

(2.2)

Despesa, estada i pernoctacions