(3)

Impacte econòmic

(3.1)

Demografia empreses sector turístic

(3.2)

Rendibilitat sector hoteler