(6)

Territori i medi ambient

(6.1)

Gestió ambiental

(6.2)

Consum d'aigua

(6.3)

Consum d'energia

(6.4)

Gestió de residus

(6.5)

Platges i mar

(6.6)

Canvi climatic