SISTEMA D'INDICADORS TURÍSTICS DE MENORCA

12 maneres d'entendre el turisme a Menorca

(Què és)

El Sistema d’Indicadors de Menorca (SIT d’ara endavant) s’ha concebut com una eina per entendre el passat, analitzar el present i poder preveure el futur turístic a través de dades objectives.

El SIT neix l'any 2017, per encàrrec del Servei d'Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca a l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

L’any 2018, el SIT va rebre el guardó millor projecte de “Coneixement i investigació aplicada al turisme” en els III Premis de Turisme de les Illes Balears.

El SIT està dissenyat per analitzar l'evolució i la situació actual del turisme a Menorca des de 12 perspectives diferents i al mateix temps poder avaluar els efectes que té el turisme en altres àmbits com l'ambiental, l'econòmic, el social i el cultural.

(Objectius)

Disposar de dades objectives que permetin avaluar l’estat i evolució del turisme i els seus efectes a Menorca des de diferents perspectives.

Disposar d’una eina que permeti realitzar diagnosis turístiques tant a entitats públiques com privades.

Ser un espai de referència i reflexió per a totes les entitats i població que estigui interessada en les dades i anàlisis turístiques.

(Metodología i formats)

Per a construir els indicadors del SIT, es fan servir fonts d'informació i de dades tant internes com externes.


Per un costat, l'OBSAM disposa d'una base de dades molt extensa fruit de la seva trajectòria com a observatori i disposa d'indicadors propis de gran rellevància com l'Índex de Pressió Humana.
Per un altre costat, el SIT recopila dades d'altres fonts de dades existents com el Consell Insular de Menorca, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, el Instituto Nacional de Estadística, etc.


En tots els casos, el SIT elabora els seus propis càlculs per analitzar les tendències i evolucions; en alguns casos, a partir d'aquestes dades crea indicadors propis com el consum de recursos naturals segons temporada alta i baixa o l'Índex d'Intensitat Turística.

El SIT treballa amb diversos formats:

 • Dades clau (format base de dades i pdf). Recollida de dades de 10 indicadors que permeten conèixer la conjuntura turística
 • Base de dades amb taules, gràfics i breus interpretacions de les dades.
 • Infografies. Resum de la informació a través de titulars, gràfics i petites descripcions en un format més visual.
 • Memòria anual. Recollida de tota la informació dels 12 temes, més de 100 indicadors en un sol document.
 • Web. Tota la informació anterior es troba en una web específica creada pel projecte, on tothom pot accedir a la informació generada en el SIT.
 • Actualitat. Apartat de la web on es fan articles per comentar dades d’interès i actualitzacions del projecte.

EN EL SIT PARTICIPEN:

 • Marta Pérez, autora del SIT i col·laboradora de l'OBSAM.
 • David Carreras, director del SIT i de l'OBSAM.
 • Sònia Estradé, revisió i suport estadístic del projecte i tècnica-investigadora de l'OBSAM.
 • Anna Gallofré de Lapuente, revisió i suport estadístic del projecte i col·laboradora de l'OBSAM.
 • Eva Marsinyach, revisió i suport estadístic del projecte i tècnica-investigadora de l'OBSAM.

VOLEM AGRAIR:

A totes les institucions, entitats, empreses i particulars que, voluntàriament i de forma gratuïta cedeixen les seves dades i les informacions van possible aquest projecte.