Empreses del sector turístic en el segon trimestre de 2021

Les dades d'empreses donades d'alta a la Seguretat Social en el sector turístic del segon trimestre de 2021 mostren una recuperació del volum d'empreses, més similar a les dades de 2019 que no pas les observades l'any 2020.

El segon trimestre coincidia amb l'inici de la temporada turística a l'illa, i per tant, dels mesos de major activitat econòmica turística. Aquest any l'inici de la temporada no ha patit el trasbals de l'any anterior, quan la temporada va començar a finals de juny, però tampoc ens trobem en una situació de normalitat turística, entenent normalitat turística com les característiques turístiques de l'illa abans de la irrupció de la COVID-19. En aquest sentit, el nombre de turístic dels mesos de maig i juny encara estan lluny dels valors de l'any 2019, però en canvi en el nombre d'empreses sí que es veu amb un comportament similar el 2019. Per tant, sembla que el sector privat veu amb optimisme aquesta temporada 2021, apostant per l'obertura dels seus negocis. Veurem com evoluciona la resta de trimestres i altres indicadors relacionats per poder fer un balanç d'aquest any.

Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Seguridad Social. Elaboració pròpia.

Article de Marta Pérez López, consultora en turisme i medi ambient. Contacte: tur.obsam@cime.es